. Ma Árpád napja van.
MSZF: A magyar politikai elit vegye komolyan Ferenc pápa felszólítását
2014-01-07 07:22:24
MSZF: A magyar politikai elit vegye komolyan Ferenc pápa felszólítását

MSZF: A magyar politikai elit vegye komolyan Ferenc pápa felszólítását

A magyar politikai elit vegye komolyan Ferenc pápa felszólítását- szól az MSzF ma kiadott felhívása, a keresztény értékekre hivatkozó magyar elithez.

 

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) hétfőn arra kérte a keresztény értékekre hivatkozó magyar politikai elitet, hogy vegye komolyan Ferenc pápa felszólítását a javak igazságos elosztásáról, és szüntesse meg a négy és fél millió embert sújtó megélhetési válságot.

 

A római katolikus világegyház vezetője társadalmilag igazságos elosztási rendszert sürgetett a politikusoktól, és arra kérte őket, ne tűrjék, hogy embermillióknak puszta létükért kelljen küzdeniük, miközben egy kisebbség dőzsöl – utalt az MSZF Ferenc pápa Gaudium Evangelii apostoli buzdítására.

 

A Magyar Szociális Fórum elismeréssel és megbecsüléssel adózik Ferenc pápa erkölcsi és emberi kiállásának a szegények, az elnyomottak, a kirekesztettek mellett, és egyetért az „antropológiai válság” megoldására irányuló javaslataival. „Elvárná az ember, hogy a keresztényi értékrendre hivatkozó magyar politikai elit elsőként reagáljon pozitívan a pápa útmutatására, és tettekkel segítse elő a pápa javasolta megoldást. Ehelyett azt tapasztaljuk, hogy agyonhallgatják Ferenc pápa véleményét az uralkodó gazdasági rendszer embertelenségéről, és nem adnak hangot a közszolgálati médiában a pápa által javasolt nagy ívű társadalmi megoldásról” – áll az emberjogi mozgalom nyilatkozatában.

 

Mi akadályozza meg a keresztény értékekre hivatkozó magyar politikai elitet abban, hogy vállalkozzon az elosztási viszonyok módosítására a szegények javára, ezzel szoros összefüggésben pedig elsőbbséget biztosítson a közjónak a magánérdekkel szemben, az életnek a javak habzsolóival szemben? Miért nem talált hivatalos visszhangra Magyarországon Ferenc pápa álláspontja „a magántulajdon társadalmi funkciójáról és a javak egyetemes rendeltetéséről”? Miért hallgat a keresztény elit az „Új közösségi mentalitás kiakalításának” pápa javasolta szükségességéről? – tette fel a kérdést a Szociális Fórum.   

 

Az MSZF szerint egyetlen jóérzésű politikus sem viselkedhet közömbösen a katolikus világegyház vezetőjének társadalmi elemzésével szemben, amelyben többek között az áll:

  1. A társadalmi egyenlőtlenség mára oly égbekiáltóvá lett, hogy már nem csak kizsákmányolásról és elnyomásról lehet beszélni, hanem olyan fajta társadalmi kirekesztésről is, amely egyenesen hulladéknak és szemétnek tekinti a szegényt;
  2. A pénznek szolgálnia kell az életet, nem uralkodnia felette;
  3. - Minden a versenyről és az erősebb törvényéről szól, az erősebb felfalja a gyengébbet, s az erősebb törvénye miatt a lakosság nagy tömegei kirekesztődnek a társadalmi együttélésből, és a társadalom mezsgyéjén kötnek ki. Globalizálódik a közöny. Nem számít hírnek, ha valaki megfagy, a tőzsde mozgása viszont hír. „Ez a gazdaság öl!” - írja a pápa, majd így folytatja:
  4. -  Új, láthatatlan zsarnokság alakul ki, olykor virtuálisan, törvényeket és szabályokat kényszerít rá a társadalomra egyoldalúan és kíméletlenül. Az adósság és a kamatszolgáltatás országokat térít el a gazdaság járható útjáról, polgárait pedig megfosztja a valós vásárlóerőtől. Mindezt korrupció és adócsalás tetézi. Nem ismer határt a hatalomvágy és birtoklási vágy.

 

A pápa olyan kóros elváltozásokra hívta fel a figyelmet, amelyek hazánkra is jellemzőek: a félelemre és a kétségbeesésre, az életöröm elapadására, az egymás iránti tisztelet fogyatkozására és az erőszak terjedésére. Mindezt a társadalmi igazságtalansággal hozta kapcsolatba, hiszen – mint írja – az embereknek harcolniuk kell az életért, még az olyan életért is, amely aligha méltó az emberhez.

 

Ferenc pápa személyes meggyőződését sem rejti véka alá, midőn így ír: csak naiv ember bízhat abban, hogy a fennálló gazdasági rendszer talpra áll, és megoldja majd a gondokat. „Hiú ábránd jóságot remélni azoktól, akik a gazdasági hatalmat birtokolják, vagy azoktól a mechanizmusoktól, amelyekre az uralkodó gazdasági rend épül”.


Mi a véleménye Ferenc pápa javaslatairól a keresztény értékrendre hivatkozó magyar politikai vezetésnek? Mi a véleménye róluk az ellenzéknek? Hogyan akarja felszámolni a keresztény és a nem keresztény magyar politikai elit a szegénységet és a nyomort, megszüntetni a gyermekéhezést, fedélhez juttatni a hajléktalanokat és a kisemmizetteket? - kérdezik.

 

A Magyar Szociális Fórum végezetül megállapítja: az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem tartóztatták fel a magyar társadalom elszegényedésének 24 éve tartó folyamatát, és a tendencia erősödik. A  meghozott intézkedések nem állnak összhangban sem a megélhetési válság súlyosságával, sem a társadalmi igazságtalanság mértékével. Ferenc pápa kiállása egy igazságosabb és humánusabb társadalmi rendszer mellett bátorítóan hat mindazokra, akik közösségi rendszerrel szeretnék felváltani a jelenlegit, és vallják, hogy az igazi keresztényi értékek ott lelhetők fel, ahol az emberek és szerveződéseik kiállnak egymásért, másokért, a szegények, a nélkülözők, a megélhetésükért küszködők oldalán.

 

Róma-Budapest, 2014. január 7. Kedd

Kiadta: MSZF SZK

Utoljára frissítve: 2014-01-07 07:28:23

További híreink
A Magyar Liberális Párt elismerően szólt a felismerésről
Bajnai Gordon kezdeményezése önmagában kevés, a teljes körű összefogáshoz a többi ellenzéki párt eltökéltségére is szükség van.
2014-01-07 08:54:10, Hírek, Fókuszban Bővebben
Jogsegély-szolgálat a földpályázaton vesztes gazdák részére
A kormány azt ígérte, hogy a családi gazdaságokat részesíti előnyben az állami földpályázatok elbírálásánál, de kiderült, hogy a földet saját tulajdonának tekinti: a kisg...
2014-01-05 08:24:17, Hírek, Fókuszban Bővebben
A világ legrosszabb himnusza a magyar
Legalábbis annak minősítette egy amerikai politikai blog, a dailykos.com.
2014-01-03 11:45:44, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Oldal tetejére